ثبت برند و علامت تجاری در ترکیه

کشور ترکیه جزء معاهدات بین المللی حفظ مالکیت معنوی می باشد. ثبت بین المللی علائم تجاری ( سیستم مادرید ) ، مستلزم تسلیم تقاضانامه ثبت علامت، خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر می باشد. مواردی که تقاضانامه ثبت یک علامت به اداره یک طرف متعاهد تسلیم می شود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت می شود، شخصی که تقاضانامه اصلی به نام اوست، می تواند با رعایت مقررات پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید ، از طریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ، حمایت از علامت خود را در قلمرو طرف های متعاهد تضمین کند.

مراحل ثبت علامت :

  • بررسی علامت
  • نشر علامت
  • صدور گواهی

 

مدت زمان ثبت علامت :

 7 الی 15 ماه

 

مدارک مورد نیاز :

  • وکالت نامه
  • آگهی تاسیس شرکت
  • روزنامه تغییرات
  • گذرنامه مدیر عامل
  • لوگوی علامت

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705