کشور افغانستان

جمهوری اسلامی افغانستان به پایتختی کابل تنها کشور خاورمیانه محسوب میشود که به دریا راه ندارد و یکی از مهمترین مشخصه های جغرافیایی افغانستان کوهستانی بودن آن  میباشد با کشورهای ایران ،تاجیکستان ،پاکستان ،ازبکستان وچین هم و واحد پول این کشور افغانی بوده و مهتمرین اقلام وارداتی این کشور در سالهای اخیر مواد شیمیایی، مواد نفتی ،مواد ساختمانی ،مواد غذایی بوده است. جنگهای متوالی و داخلی یکی از عوامل موثر بر عدم توسعه زیر ساخت اقتصادی این کشور می باشد و  نزدیکی جغرافیایی و قرابت های فرهنگی زمینه را جهت حضور کالا و خدمات ایرانی و غیر ایرانی را در این کشور مهیا نموده است .

شرایط ثبت برند در
افغانستان

شرایط ثبت شرکت در افغانستان

شرایط ثبت شعبه در افغانستان

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705