ثبت برند و علامت در سوریه

در سوریه می‌توانید مالکیت معنوی خود را با ثبت محلی و یا اقدام از طریق سیستم وایپو قانونی کنید. این امر بر اساس درخواست صاحبین علامت قابلیت بررسی دارد. کشور سوریه جزء کشورها عضو معاهده مادرید است. با ثبت برند در وایپو و در خواست آن ثبت در این کشور می توانید ثبت علامت را در این منطقه قانونی نمایید و یا از طریق ثبت محلی اقدامات مقتضی را جهت حفظ مالکیت معنوی صورت دهید.

الزامات اجرایی

  • وکالتنامه
  • لوگوی علامت
  • مدارک صاحبین علامت در کشور مبدا
  • مشخص کردن طبقات درخواستی
  • گذرنامه مدیر عامل شرکت
  • مراحل آتی جهت ثبت در کشور سوریه اجرا گردد (بررسی علامت، نشر در روزنامه، صدور گواهی) مدت زمان ثبت علامت تقریبا  9 الی 12 ماه می‌باشد.

الزامات قانونی

  • تمدید ثبت گواهی هر ده سال یکبار
  • قوانین کیفری سه ماه تا دو سال زندان و از صد تا صد و پنجاه لیر سوری جریمه را برای شخصی که علامتی را به قصد فریب مشتری مورد استفاده قرار دهد در نظر گرفته است.

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705