ثبت شرکت در عراق

عراق دومین صادر کننده نفت در جهان می باشد و یکی از بزرگترین اهداف بازرگانی در جهان می باشد که زمینه مناسبی برای جذب سرمایه و خدمات را دارا می باشد.

جهت اطلاع از فرایند ثبت شرکت در عراق  بایستی این موضوع را در دو بخش مد نظر قراداد داد:

الزامات اجرایی ثبت شرکت

 • امکان ثبت شرکت با مالکیت افراد حقیقی(اشخاص) و افراد حقوقی ( شرکتها) امکان پذیر است
 • طبق قانون مصوب مورخ 9 /9/2019 ثبت شرکت تنها با سهامداری 51 درصدی شریک عراقی میسر می باشد.
 • انجام سپرده گذاری اولیه، که سرمایه ثبتی شرکت که حداقل 1000.000 دینار در نظر گرفته می شود.
 • انتخاب نام تجاری به زبان عربی که بایستی دو یا سه سیلابی باشد .
 • در اختیار داشتن دفتر اداری با نشانی معتبر جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها

الزامات قانونی ثبت شرکت

 • افراد حقیقی و حقوقی که قصد ثبت شرکت در عراق را دارند ابتدا بایستی طبق قوانین اداره ثبت شرکت ها، دو نسخه فرم متقاصی ثبت شرکت که در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد را تکمیل نماید.
 • در هنگام ارائه فرم تکمیل گردیده مدارک ذیل میبایستی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
 • اساسنامه شرکت امضاء شده از سوی هیات موسس
 • گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه شرکت
 • پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت
 • ارائه مدارک شخصی سهامداران
 • متقاضی ثبت از تاریخ ثبت و صدور پروانه بازرگانی از یک شخصیت حقوقی و قانونی برخوردار و تابع قوانین و مقررات دستگاه قضایی عراق می گردد.
 • مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر بازرگانی به ثبت رسیده را با کد ویژه به اداره مالیات و برنامه ریزی وکار وامور اجتماعی وسایر مراجع ذیصلاح دولتی ارسال می کند.
 • اداره ثبت شرکت ها چکیده ای از رزومه شرکت ثبت شده و نوع فعالیت آن را در سایت اینترنتی وزارت بازرگانی درج می نماید تا عموم مردم از طریق این سایت در جریان فعالیت شرکت جدید التأسیس قرار گیرند

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705