ثبت شرکت در لبنان

سرمایه‌گذاری ، امنیت اقتصادی و موقعیت ژئوپلتیک این کشور سبب شده است که ثبت شرکت و حضور مستمر و حقیقی در این منطقه جز اهداف اولیه شرکت‌های بازرگانی باشد. به طور کلی، شرکت های لبنانی می توانند کاملاً متعلق به افراد خارجی باشند و میبایست طبق قوانین حقوقی کشور لبنان ، یک وکیل لبنانی جهت امور ثبت شرکت باید اقدام نماید.

شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود از یک تا بیست عضو تشکیل شده است و معمولاً نامی تجاری غیر از نام شرکاء را در بر خواهد گرفت.

الزامات اجرایی:
 • تنظیم وکالت نامه
 • تصویر گذرنامه سهامدارن
 • مشخص کردن زمینه فعالیت
 • انتخاب نام تجاری
 • سرمایه گذاری در بانک به صورت حقیقی (حداقل سرمایه 5 میلیون لیر لبنانی)
 • اجاره دفتر
 • مدت زمان ثبت تقریبا 4الی 5 هفته می‌باشد.
الزامات قانونی
 • مدیر نمی‌تواند به نام شرکت معامله یا معامله ای را انجام دهد که منافع شخصی برای دستیابی به آن داشته باشد، مگر در صورت کسب اجازه قبلی.
 • امکان فعالیت در زمینه بانکی و مالیاتی برای شرکت‌های مسئولیت محدود وجود ندارد.
 • لزوم داشتن مشاور حقوقی
 • هر ساله باید حساب مالی تنظیم شود.
 • مالیات 15 درصد بر درآمد شرکت‌ها
 • مالیات 5 درصد بر درآمد یا فروش 

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705