ثبت شعبه در امارات

ثبت شعبه و یا نمایندگی یکی از ارکان اصلی شرکتهای بین المللی جهت حضور مستمر در بازار جهانی امارات خصوصا دبی می باشد. یکی از الزامات اصلی ثبت شعبه در کشور امارات تایید یکی ازنمایندگان محلی امکان و امتیاز ثبت شعبه برای متقاضیان خارجی مهیا می گردد. بایستی در نظر داشت که در راس دفتر نمایندگی و یا شعبه بایستی با مسئولیت شخصیت حقوقی و یا حقیقی بومی صورت گیرد.

 

الزامات اجرایی

  • تصویر تصدیق شده اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسات و یا هر نوع سند معادل آن مربوط به مؤسسات و شرکت‌ها با مهر اداره کل ثبت شرکت‌های کشور مادر بر روی تمام صفحات آن .
  • صورتجلسه مقامات مربوطه سازمان یا ارگان در خصوص تصمیم هیئت مدیره شرکت، برای ایجاد یک شعبه / دفتر
  • صورتحساب‌های مالی شرکت مادر با امضا و تأیید حسابرس با ارائه تأییدیه از انجمن حسابرسان قابل تأیید است
  • وکالت نامه

الزامات قانونی

  • دفتر شعبه موظف است به فعالیتهای شرکت مادر در امارات می باشد
  • دفتر شعبه یک شرکت حقوقی مجزا از شرکت مادر محسوب نمی شود
  • شرکت مادر مسئولیت تعهدات و بدهی های شعبه دبی را بر عهده خواهد داشت
  • دفتر شعبه نسبت به درآمد حاصل از فعالیت تجاری در امارات مالیات تعلق می گیرد

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705