ثبت شعبه در ترکیه

ترکیه پل ارتباطی خاورمیانه و اروپاست و همین موضوع زمینه را برای حضور شرکتهای چند ملیتی مهیا نموده است که با ایجاد دفتر نمایندگی و شعبه امکان مدیریت منطقه را داشته باشند.

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شعبه در ترکیه

  1. صورتجلسه هیات مدیره شرکت مادر مبنی بر افتتاح شعبه در ترکیه
  2. نمونه امضای مسئولین شعبه
  3. وکالت نامه
  4. ترجمه کامل گواهی مدارک شرکت مادر
  5. مدارک مدیر دفتر

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705