ثبت شعبه در سوریه

جنگ فرسایشی در کشور سوریه تمامی زیرساخت‌های عمرانی را در این کشور از میان برده است از همین روی زمینه جهت حضور شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در این کشور بسیار حائز اهمیت است.

مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی شرکتها، سازمانها و ارگان‌ها در جمهوری عربی سوریه مطابق با احکام قانون شماره 34 مصوب سال 2008 میلادی این کشور انجام پذیر است.

الزامات قانونی ثبت شعبه

  • این شرکتها حق اجرای عملیات اصلی خود و یا هر گونه فعالیت تجاری تا زمان ثبت نام و اخذ مجوز لازم برای کار طبق مقررات و قوانین موجود در سوریه را نخواهند داشت
  • پس از اخذ مجوزهای ثبتی شرکتها می توانند بر اساس قوانین و استانداردهای کشور سوریه اقدامات اجرایی را صورت دهند
  • امکان افتتاح حساب بانکی برای شرکت ثبت شده میسر است
  • امکان تهیه دفتر کار برای شرکت ثبت شده مجاز می باشد.
 

الزامات اجرایی ثبت

  • تصویر مصدق اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسات و یا هر نوع سند معادل آن مربوط به مؤسسات و شرکتها با مهر اداره کل ثبت شرک تهای کشور مادر بر روی تمام صفحات آن .
  • صورتجلسه مقامات مربوطه سازمان یا ارگان در خصوص تصمیم هیئت مدیره شرکت، برای ایجاد یک شعبه / دفتر
  • صورتحساب‌های مالی شرکت مادر با امضا و تأیید حسابرس با ارائه تأییدیه از انجمن حسابرسان قابل تأیید است.
  • وکالت نامه
 

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705