ثبت شعبه در عمان

اقتصاد عمان رو به رشد و مناطق ازاد تجاری بسیار در این کشور در حال ایجاد است و این زمینه را برای شرکت‌های بین المللی و فنی و مهندسی مهیا نموده است که با ثبت شعبه  خود در این منطقه مجاز به فعالیت هستند

ثبت شعبه عموما در راستای ادامه فعالیت های تجاری شرکت های مادر در کشورهای دیگر صورت می گیرد و معتبرترین روش برای شرکت های فنی و مهندسی جهت ورود به بازار های خارجی می باشد. از همین روی به موجب قانون ثبت تجاري، شعبه یک شرکت خارجی زمانی می تواند در کشور عمان ثبت شعبه شرکت مادر را صورت دهد که دارای قرارداد رسمی با دولت عمان باشد . از نظر اجرایی و زمان انجام این فرایند با توجه به قرارداد دولتی در مدت زمان بسیار کوتاه به انجام می رسد.

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705