ثبت شعبه در اقلیم کردستان

در کردستان ساخت و ساز و سرمایه گذاری های گسترده ای در حال انجام است از همین روی زمینه برای حضور شرکتهای خارجی جهت اجرای پروژه فنی و مهندسی بر قرار است.

فرایند ثبت شعبه در  اقلیم کردستان:

در کردستان عراق برای ورود به پروژه های این بخش و استفاده از رزومه کاری و ورود به وندور لیست وزارتخانه ها، پیشنهاد می گردد که شرکت های فنی و مهندسی نسبت به ثبت شعبه خود در کردستان عراق اقدام نمایند تا بر اساس گرید های مهندسی و سوابق کاری ثبت شعبه نمایند تا بر اساس آن بتوانند در مناقصات عراق به راحتی حضور داشته باشند .

الزامات قانونی ثبت شعبه

  • تعیین مشاور حقوقی و حسابرس
  • اجاره نامه رسمی
  • تعیین کفیل کرد با اقامت کردستان
  • امکان تعیین مدیر دفتر خارجی

 

الزامات اجرایی ثبت

  • تمامی مدارک ثبتی شرکت مادر در کشور مبدا بایستی ترجمه و تایید گردد
  • تنظیم مدارک مطلوب اداره ثبت شرکت های خارجی در کشور مبدا
  • تکمیل فرم های مربوطه به ثبت شعبه در کردستان عراق و ارسال ان برای وکیل
  • تنظیم وکالت نامه

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705