سوالات ثبت شرکت

این گروه با هدف ارائه زنجیره خدمات مورد نیاز شرکتهای توانمند جهت صادرات ایجاد گردیده است و در این راستا تمامی خدمات این گروه با رویکرد کاهش چالش ها و دغدغه های شرکت های صادر کننده به بازارهای هدف تعریف گردیده است.


هزینه ثبت شرکت به متغیرهای متفاوتی وابسته است که شامل سرمایه اولیه، تعداد سهامدار خارجی ، نوع شرکت و حوزه تخصصی آن باز می گردد. از همین روی اعلام قیمت پس از کسب اطلاعات اولیه توسط مشاورین این شرکت میسر خواهد بود.

زمان ثبت شرکت بسته به کشور هدف، نوع شرکت و تعداد سهامداران خارجی متفاوت است. از همین روی زمان ثبت شرکت در صورت نیاز به تایید  وزارت خانه های  امنیتی  خاص در کشور هدف ممکن است کمی طولانی تر از اداره ثبت شرکت ها باشد. متقاضی بایستی ثبت شرکت را زمانی نهایی بداند که وزارت خانه های اطلاعاتی نیز مورد تایید قرار گرفته باشد.

برخی از کشورهای منطقه با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی امکان ثبت شرکت با مالکیت صد در صد را برای افراد خارجی فراهم نموده اند. از همین روی بایستی برنامه های جذب سرمایه گذار در کشورهای منطقه بررسی گردد. به عنوان مثال کشور عراق دیگر امکان ثبت شرکت با مالکیت صد در صد را به افراد خارجی نمی دهد ولی کردستان عراق هنوز این امکان را برای خارجیان معتبر می داند.

یکی از مزیت های ثبت شرکت در کشورهای خارجی امکان افتتاح حساب بانکی و امکان تراکنش های مالی می باشد. اما نکته حائز اهمیت در این خصوص برای متقاضیان ایرانی تحریمات بانکی بر علیه شرکتها و افراد ایرانی است که بایستی بانک های کشور هدف به انضمام شرایط بانکی آن با دقت بررسی گردد. اما شرکت ها با مبدا غیر ایرانی در این خصوص هیچ گونه چالشی نخواهند داشت.

اعلام نشانی رسمی دفتر کار یکی از الزامات ثبت شرکت در کشورهای خارجی می باشد. از همین روی بسته به کشور هدف گاها اعلام نشانی و گاه اعلام رسمی اجاره نامه جز الزامات ثبت می باشد. در برخی از کشورها امکان بازدید رسمی از سوی سازمان های خاص وجود دارد. پس اگر به ثبت شرکت در کشورهای خارجی فکر می کنید اعلام مقر رسمی جزء الزامات است.

شریک محلی و یا سهامدار را بایستی از دو وجه مورد بررسی قرار داد، الزام قانونی مبنی بر داشتن سهامدار بومی که بایستی انتخاب و به سازمان های هدف اعلام گردد. وجه دوم اینکه در برخی از کشور ها شما هیچ الزام قانونی ندارید ولی داشتن یک شریک محلی تسهیلگر فعالیت تجاری شما در کشور هدف می شود. بر اساسا این توضیحات شما با بررسی الزامات قانونی این موضوع را مورد توجه قرار دهید.

کارت بازرگانی یکی از الزامات فعالیت تجاری در برخی از کشورهاست . از همین روی متقاضیان فعالیت تجاری پس از ثبت شرکت امکان اخذ کارت بازرگانی را خواهند داشت. اعتبار کارت بازرگانی در برخی از کشورها رابطه مستقیم با سرمایه ثبتی دارد از همین روی در زمان ثبت در کشور هدف، الزامات و مزیت های قانونی کارت بازرگانی را مورد بررسی قرار دهید.

مزیت این خدمت کاملا بر اساس بستر تجاری کشور هدف و برنامه ریزی اجرایی شرکت متقاضی خدمت در آن کشور می باشد. به طور کلی ثبت شرکت امکان حضور قانونی و میدانی را به متقاضی می دهد که این مهم بستر ساز اقدامات تجاری، استفاده از نیروی کار محلی، عقد قرارداد قانونی و نهایتا امکان اقامه دعوی در صورت بروز مشکل تجاری می باشد. مراتب فوق بخشی از مزایای ثبت می باشد.

در برخی از کشورهای حوزه فعالیت شرکت شفق الرافدین شما با ثبت شرکت امکان اخذ اقامت تجاری و مدت دار برایتان میسر می گردد و در برخی دیگر از کشورهای ویزای تجاری و یا مالتی به شرکتها و سرمایه گذاران تعلق می گیرد. خاطر نشان می گردد که فرایند اخذ اقامت موضوعی مجزا از ثبت شرکت است که پس از اتمام فرایند ثبتی قابل پیگیری می باشد.

به خاطر داشته باشید که با ثبت شرکت محلی در کشورهای هدف شامل امور مالی و مالیاتی آن کشور خواهید بود و عدم توجه به این موضوع ممکن است عواقب مالی و یا محدودیت های تجاری برای شرکت ثبت شده ایجاد کند. میزان محاسبه در کشورهای هدف متفاوت است و بایستی در این خصوص از کارشناسان این شرکت مشاوره تلفنی بگیرید. 

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705