سوالات ثبت علامت

این گروه با هدف ارائه زنجیره خدمات مورد نیاز شرکتهای توانمند جهت صادرات ایجاد گردیده است و در این راستا تمامی خدمات این گروه با رویکرد کاهش چالش ها و دغدغه های شرکت های صادر کننده به بازارهای هدف تعریف گردیده است.

مدت زمان ثبت علامات بسته به کشور هدف متفاوت است برخی از کشورها مانند عراق جزء معاهده مادرید نمی باشند و بایستی علامت های خارجی در آن کشور ثبت محلی نمایند که در این کشور فرایند ثبت بسیار طولانی است ولی در برخی دیگر از کشورها این فرایند در زمان بسیار کمتری به انجام می رسد.

اگر کشوری عضو معاهدات جهانی باشد ثبت می تواند از طریق وایپو صورت گیرد و در نهایت اظهار محلی صورت گیرد. اما در برخی از کشورها که خارج از معاهدات مالکیت حقوقی و فکری هستند ثبت محلی صورت می گیرد که این فرایند امری مستقل از ثبت شرکت می باشد و لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.

مدت اعتبار گواهینامه ها در کشور های مختلف متفاوت است ولی به صورت تتقریبی بین 10 تا 15 سال می باشد که جهت اطلاع دقیق با همکاران مان در این خصوص در تماس باشید.

برخی از علامات تجاری ثبت جهانی خود را صورت داده اند که بر اساس آن می تواند کشور عضو معاهده را نیز شامل این قانون نمایند ولی نکته حائز اهمیت این است که در برخی از کشورهای عضو هم بایستی روال قانونی و محلی نیز طی گردد. 
خواهشمند است در زمان ثبت دقت فرمایید که کشور هدف جزء معاهدات جهانی مالکیت معنوی می باشد یا خیر . پس از محرز گشتن این موضوع اقدامات ثبت علامت را  آغاز نمایید.

یکی از کشورهای هدف برای ثبت نام و برند تجاری کشور عراق است این کشور جز معاهده مادرید نمی باشد و ثبت محلی در این کشور الزامی است. نکته ای که عموما شرکت ها از آن غافل هستند این موضوع است که فرایند ثبت اقلیم کردستان کاملا مستقل از بخش عرب نشین (بغداد) می باشد از همین روی در صورت تمایل به حفظ مالکیت معنوی در هر دو منطقه بایستی مجزا اقدام به ثبت نمایید.

فرایند ثبت علامت تجاری در کشورهای هدف این شرکت بسیار متفاوت است ولی یکی از چالش های اصلی در زمانبر بودن این خدمت، بورکراسی پیچیده اداری، فساد ساختار یافته و تغییرات قوانین و … می باشد که زمینه ساز پیچیدگی این خدمت در کشورهای متفاوت می گردد.

ثبت نام و علامت تجاری در تمامی کشورها دارای ساختاری مشابه می باشد که شامل بررسی نام و یا علامت تجاری می باشد و در صورت تایید، ثبت اولیه به انجام می رسد و در گام بعدی نشر علامت و نام تجاری صورت می پذیرد و در صورت عدم وجود معارض حقوقی ، گواهینامه نهایی با اعتبار بلند مدت صادر می گردد.

دلیل ثبت علامت و نام تجاری در کشورهای مختلف به دلیل حفظ مالکیت معنوی و امکان احقاق حق در صورت تضییع آن می باشد. از همین روی ثبت علامت مهمترین عامل جهت اقامه دعوی در صورت عدم رعایت مالکیت معنوی می باشد. 

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705