سوالات ثبت نمایندگی

این گروه با هدف ارائه زنجیره خدمات مورد نیاز شرکتهای توانمند جهت صادرات ایجاد گردیده است و در این راستا تمامی خدمات این گروه با رویکرد کاهش چالش ها و دغدغه های شرکت های صادر کننده به بازارهای هدف تعریف گردیده است.

مدارک لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی در کشورهای خارجی در گام نخست مدارک ثبتی و مالی شرکت مادر در کشور هدف است و در برخی از کشورها قرارداد های دولتی با کشور مقصد که کلیه مدارک بایستی ترجمه رسمی و به تایید دوایر حکومتی کشور مبدا و مقصد برسد. به خاطر داشته باشید که در تکمیل مدارک همراهی یک مشاوره الزامی است.

ثبت شعبه و یا دفترنمایندگی بیشتر با هدف مدیریت و اجرای منویات شرکت مادر در کشور مقصد می باشد. بدیهی است ایجاد دفتر و افتتاح حساب بانکی در بانک های محلی به نام شعبه و یا نمایندگی یکی از ابتدایی ترین حقوق ثبتی می باشد. خاطر نشان می گردد در صورت اخذ پروژه دولتی دریافت مطالبات و صورت وضعیت ها بر اساس حساب بانکی محلی میسر می باشد.

مزایای و امکانات ثبت شعبه در کشورهای مقصد بیشتر با هدف تسهیل و تسریع امور اداری و اجرایی در آن کشور می باشد. امکان افتتاح حساب و ایجاد دفتر کاری یکی از ابتدایی ترین حقوق ثبت نمایندگی است . مهمترین ویژگی ثبت شعبه و یا نمایندگی فعال سازی پیشینه شرکت مادر در کشور مقصد می باشد و برای شرکت های فنی و مهندسی امکان حضور در مناقصات مهندسی را فراهم می نماید.

ثبت شعبه و نمایندگی به معنای اجرا و پیشبرد اهداف شرکت مادر در کشور مقصد می باشد. در خصوص امکان فعالیت بازرگانی و تجاری نیاز به ثبت شرکت مستقل در کشور هدف می باشد و امکان فعالیت های تجاری و بازرگانی نیاز به اخذ مجوزهای خاص از وزارتخانه های متبوع می باشد.

مدیر دفتر یا شعبه بیشتر با هدف هماهنگی و اجرای اهداف شرکت مادر در کشور هدف تعیین می گردد و حیطه اختیارات مدیر مستقیما از طرف شرکت مادر قبض و بسط پیدا می کند. این امکان وجود دارد که مدیر دفتر محلی و یا خارجی باشد و این موضوع کاملا بر اساس سیاست های شرکت مادر محقق می گردد.

امتیازات ثبت شعبه و یا نمایندگی بیشتر بر اساس سیاست های کشور مقصد در جذب سرمایه گذار خارجی مشخص می گردد. ثبت شعبه و نمایندگی فعالیت های اجرای شرکت مادر را در کشورهای هدف پیگیری می کند و این امر زمینه ساز فعالیت آسانتر شرکت های مادر و چند ملیتی در کشورهای هدف می باشد.

یکی از مزیت های ثبت شعبه، فعالیت و حضور در مناقصات بین المللی کشور هدف می باشد خصوصا در کشورهایی همانند عراق که رتبه های مهندسی شرکت های فنی ومهندسی برخی از کشورها را به رسمیت می شناسد و زمینه را جهت حضور در مناقصات مهندسی و پیمانکاری تسهیل می کند.

ثبت شعبه امکان انتقال سوابق و رزومه شرکت مادر را به دفاتر نمایندگی بر حسب سیاست سازمانی می دهد. از همین روی شما با ثبت شعبه می توانید رزومه و سوابق حرفه ای خود را در کشور هدف داشته باشید و بر اساس آن اقدام به حضور در پروژه های فنی و سرمایه گذاری نمایید.

بله توان مالی، میزان سرمایه اولیه، صورت مالی دوره های قبلی در کشور مبدا از عوامل موثر در تصمیم گیری و حضور در پروژه های این کشور می باشد. خصوصا پروژه های حوزه صنعت نفت و گاز الزامات و حساسیت خاصی در این خصوص دارند. در ضمن خاطر نشان می شود در صورت زیاندهی در سنوات قبل در کشور مبدا ممکن  است این سختگیری ها بیشتر گردد.

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705