قوانین

"با شناسایی نیازها و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در کشور های عربی، زمینه مساعدی را برای شرکت ها و سازمان های علاقه مند به سرمایه گذاری فراهم نماییم "

گروه الرافدین، مجموعه عراقی است که دارای دفاتر فعال در کشور عراق و دیگر کشورها از جمله ایران می باشد. این گروه با هدف ایجاد شرایط مناسب توسعه تجارت و سرمایه گذاری تاسیس گردید. هم اکنون گروه الرافدین با ارائه خدمات بازرگانی و فنی – مهندسی با روش های نوین و ابزارهای مناسب به عنوان بزرگترین شرکت خدماتی در راستای اهداف و برنامه های فوق تبدیل گردیده است.
ما در گروه الرافدین تلاش داریم با شناسایی نیازها و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در کشور های عربی، زمینه مساعدی را برای شرکت ها و سازمان های علاقه مند به سرمایه گذاری فراهم نماییم و اکنون با محوریت عراق کلیه فرصت های سرمایه گذاری را از سراسر دنیا جذب نماییم .

خدمات گروه الرافدین

این گروه با هدف ارائه زنجیره خدمات مورد نیاز شرکتهای توانمند جهت صادرات ایجاد گردیده است و در این راستا تمامی خدمات این گروه با رویکرد کاهش چالش ها و دغدغه های شرکت های صادر کننده به بازارهای هدف تعریف گردیده است.

گروه الرافدین در راستای اهداف خود که مشاوره و مشارکت در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی می باشد، اقدام به تاسیس شرکت شفق الرافدین با هدف ارائه خدمات حقوقی و ثبتی با اولویت کشور عراق نموده است. تجربیات چندین ساله این گروه نشان می دهد که ثبت شرکت ، شعبه و علامت تجاری همواره یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عناصر حضور شرکتها در کشور های خارجی می باشد. از همین رو جهت اقدام بهتر و مطمئن تر شرکت های همکار و خواهان فعالیت در بازارهدف این خدمت را فعال نموده است.

یکی از مهمترین بخش های زنجیره صادرات ، عملیات لجستیک کالا میباشد، در این بخش علی رغم حساسیت های عملیاتی به دلیل قرار گرفتن در حلقه واسط فی بین طرفین تجارت از اهمیت اسنادی و هزینه ای نیز برخوردار است. گروه الرافدین در راستای ماموریت سازمانی خود با ایجاد بستری مناسب کلیه خدمات لجستیکی مورد نیاز صادر کنندگان را در دپارتمان لجستیک فراهم نمود تا علاوه بر ایجاد مزیت های اجرایی نسبت به روش های سنتی، کلیه عملیات حمل وترخیص از مبدا تا مقصد توسط یک مجموعه صورت گیرد.

اهمیت این حوزه از یک سو و از سوی دیگر نیاز به اسناد حمل باعث گردید گروه الرافدین این دپارتمان را در ساختار شرکت حمل و نقل نصرالرافدین شکل دهد که دپارتمان لجستیک تحت گروه الرافدین و در قالب این شرکت فعالیت می نماید. ما با شناسایی نقاط بحرانی حمل و نقل در کشوز عراق ، قوانین گمرکات و همچنین دشواری هماهنگی بین تیم های مختلف برای صاحبان کالا، خدمات خود را به گونه ای طراحی نمودیم تا در شرایط مختلف دیگر دغدغه بابت امکان اجرای عملیات حمل و ترخیص و حتی تهیه مدارک  نباشد، همچنین فعالیت شبکه گسترده دفاتر در ایران، عراق و همه مبادی ورودی عراق، حوزه جغرافیایی بدون محدودیت برای ارائه خدمات ایجاد نموده است.

تحقیقات بازار به عنوان فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و هدفمند داده‌هایی منسوب به بازار هدف و محیط رقابت تلقی می گردد. در این فرایند تکنیک‌ها و روش‌های تحلیلی و آماری برای جمع‌آوری و تفسیر اطلاعات به شکلی منظم به کار بسته می شوند که ماهیتاً شامل پژوهش‌های آماری در محیط کسب ‌وکار می باشند.

با آغاز فرایند بازسازی در کشور عراق و افزایش تعداد پروژه های مشاوره مهندسی، طراحی، مدیریت پیمان و پیمانکاری در این کشور، لزوم مشارکت و حضور شرکت های فنی – مهندسی غیر بومی در طرح های توسعه ای احساس می شود.

گروه الرافدین با تعهد و آرمان گسترش ظرفیت های مهندسی در کشور هدف، بخش قابل توجهی از توان خود را مصروف همکاری و مشارکت در جذب ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در سطوح  بالای کیفی از سایر کشورهای جهان نموده است.

حضور تجاری درکشورهای دیگر عموما به دلیل عدم آشنایی با کشور هدف و پیچیدگی ضوابط اجرایی و قانونی برای شرکتهای خارجی طولانی و هزینه بر می باشد. لذا گروه الرافدین با درک صحیح نیاز شرکتهای خارجی اقدام به ارائه بخشی از خدمات اداری برای شرکتهای متقاضی فعالیت در بازار عراق نموده است، تا در این مسیر بتواند زمینه را برای تسریع امور و کاهش هزینه های جاری در بازار هدف فراهم آورد.

ماموریت

ارائه زنجیره خدمات صادراتی و مشاوره ی تجاری، فنی و مهندسی در حوزه صادرات کالا و خدمت به بازار هدف، با کاهش هزینه های مالی و زمانی مشتریان در راستای توسعه صادرات، تسهیل و تسریع فرآیند تجارت، خدمات خود را با بهترین کیفیت

چشم انداز

گروه الرافدین امید دارد با ارائه خدمات در خور به بزرگترین ارائه دهنده خدمات فنی – مهندسی ، بازرگانی و توسعه تجاری در حوزه عراق، کشورهای عربی و آسیای میانه بدل گردد.

مشاوره

جهت دریافت مشاوره حقوقی با همکاران ما در تماس باشید

09305790705