ثبت شرکت در عراق

ثبت شرکت از بهترین راه های گسترش فعالیت شماست؛ که به معنای حقوقی اجماع یک یا چند نفر به صورت شریک، سهامدار و یا موسس در غالب یک قرارداد رسمی می‌باشد که اعضای شریک با هدف تأمین و تسهیل امور تجاری، با یکدیگر مشارکت قانونی صورت می‌دهند. مزایای ثبت شرکت در عراق  : امکان اخذ […]