چرا سرمایه گذاری در عراق مناسب است؟

عراق در طول تاریخ در خلیج فارس و خاورمیانه از موقعیت محوری برخوردار بوده است و دارای بنادر و فرودگاه هایی با اهمیت استراتژیک است و می توان گفت که با هزینه رقابتی در یک مکان توزیع و تجارت در جهان قرار دارد.

صادرات به عراق

صادرات یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشوری است که همواره ذهن دولتمردان، اقتصاددانان و صاحبان کسب‌ و کار را به خود مشغول کرده است. شرکت‌های بزرگ در هر کشوری ابتدا برای بازارهای درون کشور برنامه‌ریزی‌‌‌‌ می‌کنند و محصولات و خدمات خود را در حیطه‌ی مرزهای جغرافیایی توسعه‌‌‌‌ می‌دهند.