ثبت شرکت در عمان

کشور عمان با هدف جذب سرمایه های خارجی و ایجاد یک هاب تجاری در منطقه اقدام به آزاد سازی ثبت شرکت با مالکیت صد درصد افراد خارجی نموده است

ثبت بین المللی علامت یا ثبت مادرید

در ثبت موافقت‌نامه تریپس، یکی از اجزای اصلی و تفکیک‌ناپذیر موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (شامل موافقت‌نامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است

اخذ کارت بازرگانی در عراق

اخذ کارت بازرگانی، یکی از اولین و مهم ترین اقداماتی است که متقاضیان صادرات و واردات با کشور های خارجی باید به انجام آن مبادرت کنند.